Szczelinowce

 

 

Szczelinowce

Szczelinowce – popularna nazwa grupy gatunków ryb pielęgnicowatych (Cichlidae) z afrykańskiego Jeziora Tanganika charakteryzujących się specyficznym przebiegiem tarła oraz opieki nad ikrą i narybkiem.

Szczelinowce dobierają się w pary i zajmują jako swoje terytorium szczeliny lub zakamarki skalne, gdzie odbywają tarło. Samice składają ikrę na podłożu, ścianie lub sklepieniu kryjówki. Ikrą i narybkiem opiekują się oboje rodzice.

Szczelinowce mają niewielkie, smukłe, wydłużone ciało (wyjątkiem jest Boulengerochromis) przystosowane do poruszania się w szczelinach skalnych. Występują w przybrzeżnym pasie całego jeziora w strefie litoralu skalistego, zwykle na głębokościach do 30 metrów (szczelinowiec Leleupa do 40 m, a Boulengerochromis microlepis nawet poniżej 50 m). Rzadko występują w bardzo płytkich wodach, co jest związane ze stabilnością dna. Przy ich specjalizacji rozrodczej niestabilne dno płytkich wód poruszanych falami jest zbyt niebezpieczne dla ikry przyklejanej do ścian skalnych. Na większych głębokościach ich kryjówki nie są narażone na bezpośredni wpływ fal.

W grupie szczelinowców wyróżnia się naskalniki – ryby charakteryzujące się specyficznym sposobem pływania brzuchem równolegle do powierzchni, wzdłuż której się przemieszczają. Pływając zgodnie z tą zasadą naskalniki przyjmują pozycję pionową (głową do góry lub w dół) płynąc wzdłuż pionowych ścian oraz do góry brzuchem płynąc pod sklepieniem skalnym. Kryjąc się wśród pionowych załamań skalnych pozostają bez ruchu robiąc wrażenie przyklejonych do kamiennej ściany.
Rodzaje ryb zaliczanych do szczelinowców 
– Altolamprologus
– Boulengerochromis
– Chalinochromis
– Julidochromis
– Lamprologus
– Lepidiolamprologus
– Neolamprologus
– Telmatochromis
– Variabilichromis

(3)Wszystkie zdjęcia są własnością ich autorów.
Zostały użyte na stronie wyłącznie w celach informacyjnych.
All pictures are property of their authors.
They were used on the site for information purposes only

34392total visits,1visits today

?