Szkarłupnie

 

 

Szkarłupnie – halobiontyczne zwierzęta wtórouste. Najstarsze skamieniałości znane z osadów kambru. Ich przodkami były zwierzęta dwubocznie symetryczne. Większość prowadzi osiadły tryb życie, choć niektóre są biernie przenoszone przez wodę.
Występują z reguły ciepłe wody morskie o pełnym zasoleniu, głównie strefa denna.
Najstarszą gromadą, która przetrwała z tamtego okresu są – liliowce.

Główne cechy charakterystyczne:
– pięciopromienna symetria (wtórna)
– brak głowy u dorosłych osobników
– larwy typu dipleuruli, mają różny wygląd i nazwy, np. u rozgwiazd – bipinaria, u strzykw – auricularia, u jeżowca – pluteus
– wewnętrzny szkielet wapienny tworzący na powierzchni ciała kolce i igły
– układ wodny, szkielet hydrostatyczny
– układ krwionośny otwarty (zwany hemalnym), brak serca
– prymitywny układ nerwowy
– posiadają nóżki ambulakralne
– rozdzielnopłciowość
– brak układu wydalniczego
– duża zdolność regeneracji

Ciało szkarłupni od zewnątrz pokrywa orzęsiony nabłonek komórkowy. Pod nim znajduje się tkanka łączna (dermis). Pod nią często jest warstwa mięśni. Od wewnątrz ścianę ciała wyściela orzęsiony nabłonek perytonealny.
Narządy zmysłów szkarłupni są słabo wykształcone. Jeżowce posiadają prymitywne oczka i statocysty; rozgwiazdy – tylko oczka; strzykwy – tylko statocysty.

Rozgwiazdy i wężowidła rozmnażają się wegetatywnie lub płciowo. U lilowców, jeżowców, kołonic i strzykw występuje tylko rozmnażanie płciowe. Niektóre strzykwy i kołonice są żyworodne, reszta jest jajorodna.

Są zwierzętami rozdzielnopłciowymi, bez zaznaczonego dymorfizmu płciowego. Zapłodnienie zawsze jest zewnętrzne, a rozwój złożony. Mają planktoniczną larwę o dwubocznej symetrii ciała.

Do szkarłupni zalicza się 6 gromad:
– rozgwiazdy (Asteroidea)
– liliowce (Crinoidea)
– jeżowce (Echinoidea)
– wężowidła (Ophiuroidea)
– strzykwy (Holothurioidea)
– Somasteroidea

Ich obecność wskazuje czystą wodę.
Mogą niszczyć rafy koralowe.
Poławiane w celach kulinarnych (strzykwy).

(3)Wszystkie zdjęcia są własnością ich autorów.
Zostały użyte na stronie wyłącznie w celach informacyjnych.
All pictures are property of their authors.
They were used on the site for information purposes only

28733total visits,1visits today

?