Pyszczak

 

 

Pyszczak

Pyszczaki, gębacze – ryby (głównie z rodziny pielęgnicowatych), które inkubują (wylęgają) ikrę we własnej jamie gębowej. Osobnik inkubujący (zazwyczaj samica) nie pobiera w tym czasie pokarmu. Wyjątek stanowią: pyszczak hełmiasty, pielęgnica brabancka Duboisa i pielęgnica brabancka Moora, które potrafią pobierać pokarm nie wypuszczając ikry (lub młodych) z pyska. Taka specjalizacja rozrodcza pozwala na zmniejszenie liczby składanych jaj do kilkudziesięciu, a nawet do kilkunastu sztuk. Jaja, a później młode ryby ukryte w pysku rodzica nie są narażone na ataki drapieżników, tym samym ich szanse na przeżycie znacznie rosną. Opiekę nad ikrą i narybkiem pełni zwykle samica. Samce wielu gatunków zajmują się w tym czasie ochroną zajmowanego terytorium, często wykazując przy tym dużą agresję. U niektórych gatunków samce aktywnie włączają się do bezpośredniej opieki nad potomstwem.
Oprócz tej – najwyżej rozwiniętej formy rozrodu u ryb jajorodnych, u pyszczaków zaobserwowano takie elementy zachowań społecznych, jak hierarchia zależności pomiędzy członkami grupy oraz pozycja najsilniejszego osobnika na określonym terytorium. Pyszczaki są gatunkami o bardzo różnorodnym wyglądzie, zachowaniu i preferencjach żywieniowych.

Do gębaczy należą wszystkie endemiczne pielęgnice z jeziora Niasa (Malawi) i niemal połowa pielęgnic z jeziora Tanganika.

Do pyszczaków jeziora Tanganika zalicza się między innymi ryby z rodzajów:
– Cyphotilapia
– Cyprichromis
– Eretmodus
– Petrochromis
– Tropheus
– Xenotilapia

(1)Wszystkie zdjęcia są własnością ich autorów.
Zostały użyte na stronie wyłącznie w celach informacyjnych.
All pictures are property of their authors.
They were used on the site for information purposes only

32573total visits,1visits today

?