Statocysta

Statocysta

    Statocysta   narząd równowagi niektórych bezkręgowców. Jest to pęcherzyk zbudowany z komórek zaopatrzonych w...

Szkarłupnie

Szkarłupnie

    Szkarłupnie – halobiontyczne zwierzęta wtórouste. Najstarsze skamieniałości znane z osadów kambru. Ich przodkami były...

Strzykwy

Strzykwy

    Strzykwy – gromada morskich zwierząt zaliczanych do szkarłupni. Gromada liczy ok. 1000 gatunków osiągających...

Ślimaki

Ślimaki

    Ślimaki – jedna z najliczniejszych i najbardziej zróżnicowanych gromad mięczaków, zaliczana niekiedy do podtypu...

Szczelinowce

Szczelinowce

    Szczelinowce Szczelinowce – popularna nazwa grupy gatunków ryb pielęgnicowatych (Cichlidae) z afrykańskiego Jeziora...

Skąposzczety

Skąposzczety

    Skąposzczety Skąposzczety (Oligochaeta) – podgromada zwierząt należąca do typu pierścienic. Zamieszkują środowisko lądowe...

?