Bezkręgowce

Bezkręgowce

    Bezkręgowce Jednostka systematyczna, grupująca zwierzęta wielokomórkowe nie mające szkieletu wewnętrznego (osiowego) w postaci...

Buforowość odczynu pH

Buforowość odczynu pH

  Buforowość odczynu pH Woda posiadająca pewną wartość pH odznacza się dobrą buforowością, jeśli po...

Brzuchorzęski

Brzuchorzęski

    Brzuchorzęski   (Gastrotricha) – typ mikroskopijnych wodnych bezkręgowców. Brzuchorzęski osiągają rozmiar od ok. 0,06...

Białe wody

Białe wody

    Białe wody   Rzeki w Amazonii, których woda dzięki unoszącej się zawiesinie (nieorganiczne sedymentujące...

Bentos

Bentos

    Bentos   ogół organizmów roślinnych (fitobentos) , zwierzęcych (zoobentos) i bakterii (bakteriobentos) zasiedlających dno...

Bakteryjna inwazja płetw

Bakteryjna inwazja płetw

    Bakteryjna inwazja płetw   Choroba ryb powodowana przez bakterie.  Przyczyną są zwykle zaniedbania pielęgnacyjne....

Bakterie

Bakterie

    Bakterie   Mikroorganizmy, których pewne gatunki spełniają w akwarium bardzo pożyteczne funkcje (np. przemiana...

?