Buforowość odczynu pH

 

Buforowość odczynu pH

Woda posiadająca pewną wartość pH odznacza się dobrą buforowością, jeśli po dodaniu do niej niedużych ilości zakwaszających lub alkalizujących związków, jej pH nie zmienia się lub waha w nieznacznym zakresie. Woda zawierająca dużo związków węglanowych jest lepiej zbuforowana od tej posiadającej ich niską zawartość.
Oznacza to, że do zakwaszenia wody zasobnej w węglany potrzeba większej ilości -> dwutlenku węgla albo -> kwasów humusowych niż do zakwaszenia wody ubogiej w te związki.
Dla akwarystycznych, praktycznych celów ważne jest, aby minimalna twardość węglanowa nie była wyższa niż 4(st)n TwW, co zabezpiecza przed pojawieniem się wahań wartości pH.

(1)Wszystkie zdjęcia są własnością ich autorów.
Zostały użyte na stronie wyłącznie w celach informacyjnych.
All pictures are property of their authors.
They were used on the site for information purposes only

23698total visits,1visits today

?