Bentos

 

 

Bentos 

 ogół organizmów roślinnych (fitobentos) , zwierzęcych (zoobentos) i bakterii (bakteriobentos) zasiedlających dno zbiorników wodnych (bental). 
Skład gatunkowy i liczebność bentosu zależy od różnorodnych czynników biotycznych i abiotycznych – m.in. rodzaju zbiornika (słono- lub słodkowodny), głębokości dna, warunków pokarmowych (obfitość i dostępność pokarmu), tlenowych, świetlnych (wpływ na fitobentos), ruchliwości wód (nadmierny ruch wody ogranicza lub uniemozliwia rozwój organizmów), oraz eksploatacji przez drapieżców itp. W szerszym ujęciu do bentosu zaliczany jest peryfiton (epifiton) i makrofity.

Bentos morski tworzą otwornice, gąbki, jamochłony, wieloszczety, szkarłupnie, mięczaki, skorupiaki, także glony i bakterie.

Bentos słodkowodny jest gatunkowo uboższy – skąposzczety, pijawki, mięczaki, gąbki, larwy owadów, glony, bakterie, a także różne gatunki roślin zielnych. Niektóre z organizmów, prowadzące osiadły tryb życia, wykazują liczne przystosowania umożliwiające im przytwierdzanie się, drążenie podłoża i zdobywanie pokarmu.

(4)Wszystkie zdjęcia są własnością ich autorów.
Zostały użyte na stronie wyłącznie w celach informacyjnych.
All pictures are property of their authors.
They were used on the site for information purposes only

26924total visits,1visits today

?